Bijenhotel de Schaffelaar

Waarom energieneutraal?

Waarom en hoe we werken aan duurzaamheid en een energieneutraal Barneveld. 

De energietransitie

Het opladen van je telefoon, rijden met je auto, het verwarmen van je huis... alles kost energie. Daar gebruiken we nu vooral fossiele brandstoffen voor. Zoals aardolie en aardgas. Dat zorgt voor teveel CO2-uitstoot. En dat veroorzaakt klimaatveranderingen: hittestress, droogte, overstromingen. Daarom willen we in de toekomst op een duurzamere manier energie gebruiken. Dat heet de energietransitie. 

Aardgasvrij

Dus geen aardgas meer. Door geen Gronings aardgas meer te gebruiken, stoppen de aardbevingen. En door duurzame energie te gebruiken, zijn we niet afhankelijk van de landen om ons heen. En zorgen we voor minder CO2-uitstoot. Uiteindelijk worden we energieneutraal. Dat betekent: niet meer energie gebruiken dan je zelf produceert.

Wonen zonder aardgas

Dit is het doel

Door bewuster met energie om te gaan kunnen we CO2-uitstoot verminderen. Daarvoor moeten we energie besparen, onze woningen en bedrijven isoleren en duurzame energie opwekken. Het doel: de helft van onze energie besparen, onze energie duurzaam opwekken en geen gebruik van aardgas meer. Deze doelen staan in het landelijk Klimaatakkoord.

Hoe bereiken we het doel?

We kunnen deze doelen alleen samen bereiken. Als bewoner of ondernemer kun je energie te besparen, opwekken of meedoen aan (lokale) duurzame initiatieven. De gemeente ondersteunt dit en maakt dit mede mogelijk.
De gemeente heeft bijvoorbeeld een onafhankelijk Energieloket met vrijwillige energieambassadeurs. Zij kunnen advies geven om je woning te verduurzamen. Ook onderzoekt de gemeente duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld voor woningbouw. En zij maakt plannen over hoe de gemeente om wil gaan met duurzame energie in Barneveld.

Voorbeelden van die plannen zijn de Regionale Energie Strategie, de Structuurvisie Wind, de Zonneladder, de Warmtevisie en de Energievisie.

Lees meer over duurzaam beleid

Participatie

De energietransitie doen we samen en stap voor stap. Er is niet één oplossing. Elke wijk en buurt is anders. Daarom is maatwerk belangrijk. De gemeente ondersteunt initiatieven vanuit inwoners en ondernemers, maar vraagt ook actief om mee te denken en te doen met het maken van plannen voor uw buurt of dorp. De Dorpentoer, Wijk van de Toekomstin De Glind en het Woonplein Voorthuizen zijn daar voorbeelden van. 

Het Energieloket

De gemeente heeft sinds een aantal jaren een Energieloket waar je terecht kunt voor onafhankelijk advies. Dat geldt zowel voor particulieren als ondernemers. De adviseurs kennen de lokale situatie en kan je wijzen op subsidieregelingen. Of naar andere partijen wanneer dat nodig is. 

Naar het Energieloket

De gemeente doet zelf ook mee

De gemeente is zelf ook bezig met energie besparen en duurzame energie opwekken. In de afgelopen vijf jaar heeft de gemeente 40% bespaart op haar eigen CO2 uitstoot. Dat is o.a. gelukt door LED lampen te installeren in de gebouwen en in de openbare verlichting. Ook rijden de vrachtwagens en auto’s van de gemeente voor de helft op biodiesel. Waar het kon, zijn alle gemeentelijke daken vol gelegd met zonnepanelen. En bij alle verbouwingen en nieuwbouw kijken we hoe we dat zo duurzaam mogelijk kunnen doen.

Dit doet de gemeente nog meer