Op deze pagina een overzicht van het gemeentelijk beleid voor duurzaamheid. 

Barneveld wil energie besparen voor een duurzame toekomst, ook als het gaat om ons lichtgebruik buiten.

Beleidsplan licht in de openbare ruimte

Dit zijn het  beleid en de plannen van de gemeente voor de biodiversiteit.

Biodiversiteit in Barneveld

Het CO2-beleid en energiebeleid van de gemeente Barneveld zijn een belangrijke basis om te groeien naar een energieneutrale organisatie.

CO2-beleid

We gaan bij onze verlichting zuiniger om met energie. 

Licht en duurzaamheid

De gemeente Barneveld werkt aan een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Zo beschermen we insecten en dieren bij bouwactiviteiten.

Natuurinclusief bouwen

Regeling voor ondersteuning van diverse initiatieven in het buitengebied en de kleine kernen.  

Ontwikkelingsfonds Platteland

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarom is er de Regionale Energiestrategie (RES).

Over de Regionale Energiestrategie

Tot 2050 gebruiken wij stap voor stap steeds minder aardgas. De gemeente geeft in haar Warmtevisie aan hoe het pad hiernaartoe er in grote lijnen uit ziet.

Meer over de Warmtevisie

De gemeente Barneveld zet in op windenergie. In september 2021 verscheen de Structuurvisie Windenergie Barneveld. 

Windenergie

Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen.

Zonneladder