CO₂-beleid gemeente Barneveld

CO₂-uitstoot gemeente Barneveld daalt 

In 2021 heeft de gemeente Barneveld 37% minder CO₂-uitstoot veroorzaakt dan in 2015. De gemeentelijke organisatie wil het goede voorbeeld geven door de eigen CO₂-uitstoot terug te brengen. Zo dragen we bij aan het doel om de opwarming van de aarde te beperken.  

CO₂-prestatieladder

De gemeente gebruikt de systematiek van de CO₂-prestatieladder om de eigen uitstoot te monitoren en te bepalen hoe we die kleiner kunnen maken. In 2022 willen we 40% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2015. Dit doen we onder andere door:  

 • Het toepassen van biodiesel (HVO) voor de vracht- en bestelwagens;  
 • Het verduurzamen van ons eigen vastgoed (DMJOP); 
 • Gebruik van E-bikes om het aantal zakelijke kilometers te verminderen. 

Deze maatregelen zijn al genomen

 • Voertuigen rijden op biodiesel
 • Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
 • Elektrische dienstfietsen
 • Elektrificeren van materieel
  (Denk aan bijvoorbeeld bladblazers of heggenschaar. Dit materieel wordt vervangen door apparaten met accu’s.)
 • Thuiswerkregeling

Plannen voor de komende periode

Dit zijn de plannen voor de komende periode om CO₂ te reduceren: 

 • Afdekconstructie buitenbas Oosterbosbad (50% besparing op gasverbruik)
 • Duurzaam meerjarenonderhoudsplanning van 16 eigen panden
 • Start met inkoop van lokaal opgewekte groene stroom

CO₂-uitstoot in 2021

Directe CO₂-uitstoot %  
Gasverbruik 28 1115
Brandstof materieel 3 128
Brandstof vrachtwagens 3 118
Brandstof bestelwagens 2 84
Zakelijk vervoer 1 29
Elektriciteitsverbruik grijze stroom 63 2473
Brandstof personenwagens 0 2

Overzicht totale emissies

Jaar Totale emissie Reductie in %  
2015 6.239    
2016 5.703 9  
2017 5.239 15  
2018 2.224 64  
2019 2.184 65  
2020 4.718 24  
2021 3.949 37  

* 2018 en 2019 zijn afwijkend door de tijdelijke inkoop van groene stroom. Vanaf 2022 streeft de gemeente naar inkoop van lokaal opgewekte groen stroom (EnergieWEB)

CO₂-beleidsdocument

Het CO₂-beleid en energiebeleid van de gemeente Barneveld zijn een belangrijke basis om te groeien naar een energieneutrale organisatie. Lees het hieronder.

CO₂-beleid-beleidsdocument 2022 (pdf, 118 KB)

CO₂ prestaties over de afgelopen jaren

De gemeente Barneveld berekent regelmatig hoeveel CO₂ de gemeentelijke organisatie uitstoot. Klik hieronder voor de overzichten.

CO₂-prestaties