Bijdrage van 1,9 miljoen voor wijk De Glind voor warmtenet

De gemeente Barneveld krijgt een subsidie van 1,9 miljoen euro om in De Glind in Barneveld een warmtenet aan te leggen. Dit vertelde minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken. Met het geld gaat de gemeente inzetten op een stapsgewijze aanpak voor isolatie en zonnecollectoren.

Didi Dorrestijn-Taal, wethouder duurzaamheid van de Gemeente Barneveld: ‘“Het is fantastisch dat wij subsidie ontvangen voor het aardgasvrij maken van De Glind! De afgelopen jaren hebben de inwoners samen met de Donnerschool, de Rudolphstichting, Pluryn en Stichting Jeugddorp verduurzaming omarmd en noemen zich terecht op alle fronten duurzaam. Zij hebben aan de wieg gestaan van de dorpentoer, en daar altijd met passie en veel inzet aan deelgenomen. Daarbij hebben onze ambtenaren samen met onderzoeksbureau Innax uitstekend werk verricht om de basis te leggen voor een succesvolle subsidie-aanvraag. Het bewijs dat we in Barneveld innovatie weten te koppelen aan samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties en de gemeente."

Realistisch plan

“Met deze bijdrage kunnen wij samen met de inwoners grote stappen zetten. Het mooie is dat het een realistisch en gedragen plan voor heel De Glind is geworden. We kunnen ervaring op doen met zonnecollectoren, met energiebesparing voor woningen in het dorp, maar ook woningen en bedrijven in het buitengebied. Want wij willen dat de subsidie het hele dorp ten goede komt. Die ervaring helpt ons ook om andere wijken en dorpen gasvrij te maken. Nu is dat actueler dan ooit.”

Aardgasvrij maken voor Barneveld in volle gang

In de Warmtevisie van de gemeente Barneveld is staat in grote lijnen hoe en wanneer Barneveld steeds verder aardgasvrij wordt. In het plan staat wat per buurt of dorp de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp. Ook beschrijft het plan de stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn. Wat kunnen we nu al doen, zoals het beter isoleren van huizen. En wat komt later?

Programma Aardgasvrije Wijken

In totaal krijgen 14 gemeenten een rijksbijdrage voor het aardgasvrij maken van een dorp, buurt of wijk. Het gaat hierbij in totaal om een bedrag van ruim 50 miljoen euro. De belangstelling voor de derde selectieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was opnieuw groot, 47 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag.

Meer over De Glind