Regenwater vasthouden

Regenwater stroomt meestal samen met ons afvalwater via het riool naar de rioolwater-zuiveringsinstallatie. En dat is jammer. Regenwater dat de grond in stroomt, zorgt voor een gezonde bodem en een goede waterhuishouding. En voor een goed grondwaterpeil.

Help jij regenwater de grond in? Dan kun je mogelijk een subsidie aanvragen voor gemaakte kosten. Er is subsidie mogelijk voor de volgende ingrepen:

  • Ontkoppelen regenpijp: het regenwater komt hierdoor niet meer in het riool.
  • Ontharden: je haalt tegels of bestrating uit de tuin of maakt een groen dak.
  • Wateropslag: je plaatst een regenton of andere regenopvang.
Subsidie afkoppelen regenwater