Waarom zonder aardgas

We willen de uitstoot van CO₂ verminderen en voorkomen dat de temperatuur op aarde te snel stijgt. Ook wil ons land onafhankelijk zijn van andere landen voor de energievoorziening. En een eind maken aan de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. 

Ondernemer of organisatie? Kijk dan hier

Wat en waar

Voor de dorpen Barneveld en Voorthuizen zou een groter warmtenet mogelijk een oplossing zijn. Of zoiets er komt, hangt er onder andere van af of we in de toekomst een grote warmtebron hebben.
Voor de kleinere dorpen ligt het niet voor de hand dat zij op een groot warmtenet kunnen aanhaken. Voor die dorpen wil de gemeente samen met inwoners de mogelijkheden onderzoeken. Zo onderzoeken we in De Glind of een klein lokaal warmtenet op zonnewarmte mogelijk is. De verwachting is dat woningen in het buitengebied en bedrijven aangewezen zijn op individuele oplossingen, zoals een warmtepomp of alternatief gas.

Regionale Energiestrategie

In de RES (Regionale Energiestrategie) onderzoeken we in Regio Foodvalley met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land.

Voor jouw buurt of dorp onderzoek je samen met de gemeente wat de beste oplossing is. Tegelijkertijd gaat het onderzoek naar nieuwe technische oplossingen door. Dat zal altijd een combinatie zijn van energie besparen en energie opwekken. 

Wat is de beste oplossing?

Dat hangt af van waar je woont en welke warmtebronnen er zijn. Voor het aardgasvrij maken van je woning maakt het uit waar deze staat. Niet alle oplossingen zijn overal mogelijk. In het buitengebied zijn collectieve voorzieningen (bijna) niet te realiseren. Op andere plekken kan het elektriciteitsnetwerk te weinig capaciteit hebben, wanneer teveel mensen daar individuele warmtepompen gebruiken.