gasleiding in grasveld

Waarom zonder aardgas

We willen de uitstoot van CO₂ verminderen en voorkomen dat de temperatuur op aarde te snel stijgt. Ook wil ons land onafhankelijk zijn van andere landen voor de energievoorziening. En een eind maken aan de aardbevingen door de gaswinning in Groningen. 

Ondernemer of organisatie? Kijk dan hier

Wat en waar

Voor de dorpen Barneveld en Voorthuizen zou een groter warmtenet mogelijk een oplossing zijn. Of zoiets er komt, hangt er onder andere van af of we in de toekomst een grote warmtebron hebben.
Voor de kleinere dorpen ligt het niet voor de hand dat zij op een groot warmtenet kunnen aanhaken. Voor die dorpen wil de gemeente samen met inwoners de mogelijkheden onderzoeken. Zo werken we in De Glind aan een klein lokaal warmtenet op zonnewarmte. De verwachting is dat woningen in het buitengebied en bedrijven aangewezen zijn op individuele oplossingen, zoals een warmtepomp of alternatief gas.

Hoe

Wat de beste oplossing is, hangt af van waar je woont en welke warmtebronnen er zijn. Voor het aardgasvrij maken van je woning maakt het uit waar deze staat. Niet alle oplossingen zijn overal mogelijk. In het buitengebied zijn collectieve voorzieningen (bijna) niet te realiseren. Op andere plekken kan het elektriciteitsnetwerk te weinig capaciteit hebben, wanneer teveel mensen daar individuele warmtepompen gebruiken.

Warmtevisie Barneveld

De Warmtevisie Barneveld is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Barneveld steeds verder aardgasvrij wordt. In het plan staat wat per buurt of dorp de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp. 

Regionale Energiestrategie

In de RES (Regionale Energiestrategie) onderzoeken we in Regio Foodvalley met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie op land.