Sfeerimpressie natuurinclusieve wijk Bloemendal

Natuurinclusief bouwen

De gemeente Barneveld werkt aan een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Zo beschermen we insecten en dieren bij bouwactiviteiten.

In bestaande gebouwen, zeker oudere gebouwen, vinden dieren als gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen ook onderdak. Zij zijn er zelfs van afhankelijk voor nestgelegenheid of overwintering. Gierzwaluwen vliegen bijvoorbeeld elk jaar vanuit het zuiden terug naar Nederland om te broeden onder onze daken en vleermuizen kruipen in de spouwmuren als zomer- of winterverblijf. Daarnaast maken veel dieren zoals egels, vlinders en andere insecten gebruik van het groen in de tuinen en openbare ruimte.

Door allerlei activiteiten in het stedelijk gebied is het voor veel dieren en planten een uitdaging om nog een plekje te vinden. Denk aan nieuwbouw en verduurzaming van woningen. Graag helpen we deze soorten een handje door aan de slag te gaan met het thema Natuurinclusief Bouwen. De nieuwbouwwijk Bloemendal is al een mooi voorbeeld van Natuurinclusief Bouwen.

De gemeente wil daar graag mee verder en werkt nu aan een Puntensysteem Natuurinclusief bouwen. Deze wordt naar verwachting in het najaar van 2021 bestuurlijk vastgesteld.

Ik wil natuurinclusief bouwen