Over deze site

De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Op de pagina's staan ook links naar andere instellingen en organisaties. De gemeente Barneveld is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via  digitaletoegankelijkheid@barneveld.nl. U helpt ons door in uw melding het volgende te beschrijven: 

 • de website, het systeem of de app waar het probleem optreedt
 • wat u probeerde te doen op deze website of in het systeem/app
 • een omschrijving van wat er mis gaat of wat niet werkt 
 • het helpt als u schermafdrukken kunt maken van het probleem en deze meestuurt  

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw e-mail. Bij toegankelijkheidsproblemen onderzoeken we wat de mogelijke oorzaak is om u verder te kunnen helpen. We informeren u over de voortgang en de uitkomst. Hoe snel we u antwoord kunnen geven, hangt van de vraag of het probleem af. We houden u op de hoogte van de voortgang. We verwachten binnen maximaal 3 weken u een uitkomst te kunnen geven.  

Bent u niet tevreden met de manier waarop wij dit hebben behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Om ons werk goed te doen is het voor de gemeente Barneveld vaak noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken van inwoners en anderen. De belangen van onze inwoners waaronder het waarborgen van de privacy rechten van betrokkenen staan daarbij centraal.

De invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 onderstreept dit nog eens. Deze privacyverklaring is niet alleen gebaseerd op wet- en regelgeving in het kader van privacy maar ook op de uitgangspunten waar de gemeente Barneveld voor staat.

Uitgangspunten

De gemeente Barneveld draagt zorg voor een rechtmatige, behoorlijke, transparante en veilige omgang met persoonsgegevens en respecteert ieders privacy. Dit betekent dat wij alleen persoonsgegevens verwerken wanneer wij hiervoor een doel en wettelijke grondslag hebben. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en hierbij houden wij ons aan wettelijke termijnen.

Wilt u meer weten over de uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd? Bekijk dan ons Privacy beleid.

Verantwoordelijke

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het goed borgen van de privacy binnen de gemeente Barneveld (ook wel genoemd: de verwerkingsverantwoordelijke). U kunt, indien u vragen, verzoeken of klachten heeft over privacy of een datalek wilt melden, het college van burgemeester en wethouders hiervoor schriftelijk  benaderen via de functionaris gegevensbescherming.

U kunt de functionaris bereiken via privacy@barneveld.nl of telefoonnummer 14 0342.

Rechten van betrokkene

U heeft recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Voorts heeft u recht op vergetelheid, dataportabiliteit, het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. Zie ook: 

Klacht indienen het omgaan met uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht bij de gemeente indienen.

Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.

Ook kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Responsible Disclosure

Bij de gemeente Barneveld hechten wij grote waarde aan de veiligheid van onze systemen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in 1 van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen beter te kunnen beschermen. U kunt uw bevindingen mailen naar privacy@barneveld.nl.

Veilig internetten

Meer informatie over veilig online vindt u op website veilig internetten.

Wij maken gebruik van cookies voor 3 doelen: 

 1. Om een formulier goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw gegevens te onthouden die u op een formulier heeft ingevuld.
 2. Om de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van onze bezoekers. Wij maken gebruik van Site Improve.
 3. Om de voorleesfunctie Readspeaker te laten werken. Cookies worden opgeslagen zodra u deze functie gebruikt.

Een cookie is een klein bestand met een (uniek) nummer. Het wordt op uw computer geplaatst als u onze site bezoekt.

In een cookie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het adres van uw internetprovider.
 • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox).
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek.
 • Welke pagina's u hebt bezocht.

Een cookie slaat geen persoonsgegevens op en kan niet worden gebruikt om u op websites van anderen te volgen.

Om uw privacy te garanderen heeft de gemeente Barneveld een aantal maatregelen genomen om uw privacy te beschermen.

Bezwaar tegen gebruik van cookies

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen.