gierzwaluwen

Natuurinclusief bouwen

De gemeente Barneveld heeft een puntensysteem voor natuurinclusief bouwen. Zo maken en houden we de bebouwing en de omgeving aantrekkelijk voor planten en dieren. 

Door allerlei menselijke activiteiten is het voor veel dieren en planten een uitdaging om nog een plekje te vinden om te schuilen, voedsel te vinden of zich voort te planten. Denk aan nieuwbouw en verduurzaming van woningen. Graag helpen we een handje. Denk aan het aanplanten van bomen, dit zorgt voor verkoeling in de zomer. De bomen en ander groen, zoals hagen en bloeiende planten, zijn ook schuilplekken en plekken om voedsel te vinden voor insecten en vogels. 

Puntensysteem natuurinclusief bouwen

De gemeente heeft een puntensysteem natuurinclusief bouwen gemaakt om binnen haar eigen werkzaamheden natuurinclusief te werken. Hierin staat welke mogelijkheden er zijn voor natuurinclusieve maatregelen in centrumgebieden, woonwijken, bedrijventerreinen en in het buitengebied.
Het aantal te behalen punten wordt hoger wanneer project groter is. Er wordt gelet op samenhang in tussen het gebouw, het verblijf, de omgeving en de infrastructuur. Bij de maatregelen gaat het dan dus niet alleen om bijvoorbeeld nestkasten, maar nestkasten in combinatie met een groene tuin.

Dieren leven in onze gebouwen

In bestaande gebouwen vinden dieren als gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen ook onderdak. Zij zijn hiervan afhankelijk voor nestgelegenheid of overwintering. Gierzwaluwen vliegen bijvoorbeeld elk jaar vanuit Afrika terug naar hun vaste nest in Nederland om te broeden onder onze daken. Vleermuizen kruipen in onze spouwmuren om te rusten. In de schemering gaan ze erop uit om insecten te vangen. Daarnaast maken veel dieren zoals egels, vlinders en andere insecten gebruik van het groen in de tuinen en openbare ruimte.

Bescherming van dieren

Het is belangrijk om te weten dat vogels en vleermuizen zijn beschermd volgens de Wet Natuurbescherming. Dat geldt ook voor hun vaste verblijfplaatsen, zoals nesten en rustplaatsen. Wanneer vogels en vleermuizen in jouw gebouw voorkomen, kan je speciale kasten ophangen om ze helpen. Dat maakt het verduurzamen van het gebouw ook makkelijker, omdat ze een vaste plek krijgen aangeboden. 

Zo werkt het puntensysteem voor jou

De gemeente past het puntensysteem toe op haar eigen werkzaamheden, maar ook jij kunt er  gebruik van maken. Het puntensysteem geeft inzicht hoe er binnen dorpscentra, woonwijken, bedrijventerreinen en buitengebied natuurinclusief gewerkt kan worden. Op welke plekken van een gebouw en directe omgeving zijn soorten  te vinden en hoe houd je er rekening mee? Wat kosten maatregelen ongeveer? Waar is meer informatie te vinden? Klik op de bijlage bij het besluit om de informatie te vinden.

Puntensysteem natuurinclusief bouwen

Kijk onder  agendapunt 7, Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen. 

Natuurinclusief bouwen in Bloemendal

De nieuwbouwwijk Bloemendal is een mooi voorbeeld van natuurinclusief bouwen. Klik hieronder voor meer informatie.

Natuurinclusief bouwen in Bloemendal