sfeerimpressie van nieuwe energieneutrale wijk Bloemendal

Bloemendal

De woonwijk Bloemendal wordt in de periode 2020-2030 aangelegd. Het wordt een groene, duurzame wijk met zo'n 1.550 woningen. De wijk is omgeven door natuur. Er is veel aandacht voor het behoud van biodiversiteit.

De wijk kent straks 7 verschillende woonsferen. Toekomstige bewoners en omwonenden kunnen actief meedenken en meepraten over de opzet van de wijk.

Duurzame inrichting

Waterhuishouding (opvang regenwater)

In Bloemendal liggen de zijtak Trammelantbeek en diverse watergangen. Dit blijft zo. In de toekomst voeren de openbare wegen regenwater af via een gotenstelsel naar groenzones. Hier kan het naar de ondergrond zakken. Bij hevige neerslag stroomt het via de watergangen naar de natuurlijk ingerichte wadi’s aan de westrand van Bloemendal of naar de bergingsvijver of bergingszone langs de beek aan de oostrand. Het bovengrondse water blijft zichtbaar in de wijk en draagt zo bij aan de bewustwording van onze waterhuishouding.

Infiltratiekratten in voortuinen en minimale verharding

In alle voortuinen komen infiltratiekratten voor de berging en infiltratie van regenwater. Het dak van de woning en eventuele garage worden hierop aangesloten. Daarnaast streven we ernaar dat de particuliere terreinen zo min mogelijk worden verhard, voor een maximale hoeveelheid infiltratie van het regenwater in de tuinen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  1. 75% van de tuinen van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen onverhard 
  2. 75% van de voortuinen van rijenwoningen en 50% van de achtertuinen onverhard.

Hierbij geldt dat halfverharding onder onverharde ruimte valt.

Energie

  • De woningen in Bloemendal worden aardgasloos en bijna energieneutraal gebouwd. Het streven is volledig energieneutraal.
  • Zonnepanelen zijn in Bloemendal belangrijk voor de energievoorziening. Ook komen er andere voorzieningen in en op huizen om energie op te wekken.

Natuurinclusieve wijk

  • Bloemendal wordt een woonwijk met een grote diversiteit aan bomen, planten, struiken en kruiden. Het groen is gevarieerd en draagt bij aan de biodiversiteit. Nieuwe bomen, struiken en kruiden komen van oorsprong al voor in het gebied. Dit biedt een leef- en voedselgebied voor diersoorten als de huismus, gier- en huiszwaluw en diverse vleermuizen. We behouden ze graag in dit gebied. Daarom komen er nestvoorzieningen in de nieuwe woonwijk voor deze dieren.
  • Ook andere diersoorten als egels, bijen en talloze andere vogels kunnen voordeel hebben van het natuurinclusief bouwen.
Alles over Bloemendal