World Clean Up Day

Het evenement vindt dit jaar plaats op vrijdag 20 september, volgend op onze toevoeging aan de VN-kalender van internationale dagen. We streven ernaar om 5% van de wereldbevolking te activeren, voor een blijvende maatschappelijke verandering in het gedrag rond slecht beheerd afval. We nodigen mensen uit alle sectoren, uit elk land en uit alle lagen van de samenleving uit om zich bij ons aan te sluiten. 

Meedoen in Barneveld?

In Barneveld kan je samen afval opruimen.