Samen naar een klimaatbestendige gemeente

Het klimaat verandert. Het regent steeds vaker harder en er zijn langere perioden van droogte. Dit beïnvloedt onze leefomgeving, zowel de natuur als het stedelijk gebied. Denk aan wateroverlast, overlast van hitte en de aantasting van onze natuurgebieden door droogte. Gemeente Barneveld stelt een subsidie beschikbaar om deze overlast samen met inwoners, bedrijven en instellingen te verminderen.

Regenwater vasthouden

Als gemeente proberen we ons zo goed mogelijk aan te passen aan extreme weersomstandigheden. Ons streven is om de regendruppel te houden waar deze valt. Zo worden sloten, beken en het riool minder belast bij hevige regenval. En kunnen we in drogere perioden regenwater langer vasthouden. We leggen bestrating aan waarbij water tussen de stenen door de bodem in kan zakken. We denken aan het opnemen van meer groen in de openbare ruimte, regenwater vasthouden onder de weg en gevels en daken vergroenen met planten.

Nieuwe subsidie

Ook jij kunt in je eigen buurt maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door tegels uit de tuin te halen en planten terug te plaatsen. Of door het regenwater van de regenpijp in de tuin te laten stromen of op te vangen in een regenton. We vinden het belangrijk dat we dit samen oppakken. Daarom stellen we een nieuwe subsidie beschikbaar om inwoners, bedrijven, instellingen en scholen te ondersteunen. 

Waarom aanpassingen nodig zijn

Wethouder Hans van Daalen vindt klimaat een belangrijk thema voor de gemeente. Hij zet zich in om de gemeente Barneveld een stapje verder te brengen richting een klimaatbestendige gemeente. “De klimaatverandering is een gegeven, daar kunnen we niet meer omheen. Daarom zullen we onze omgeving moeten aanpassen aan hevige neerslag en extreme droogte. We willen allemaal droge voeten houden en kunnen leven in een prettige leefomgeving. Daarom zorgen we dat regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden, zodat het in de bodem kan zakken.”

Waarom stelt de gemeente deze nieuwe subsidie beschikbaar voor inwoners en ondernemers?

Wethouder Hans van Daalen: “Als gemeente kunnen we de doelen niet alleen behalen. Veel buitenruimte is eigendom van particulieren, bedrijven of instellingen. Daarom willen we graag met elkaar deze doelen aanpakken om de leefbaarheid in de gemeente te verbeteren.”

Waarom is er een nieuws subsidieregeling nodig?

“Van de subsidieregeling om regenwater vast te houden in eigen tuin werd al goed gebruik gemaakt. Deze oude subsidieregeling - ‘regenwater vasthouden’- is nu vervangen door de subsidieregeling ‘klimaatadaptieve maatregelen’. De nieuwe subsidie is breder opgezet en aantrekkelijker gemaakt voor inwoners, bedrijven, instellingen en scholen. Met deze subsidie proberen we gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het veranderende klimaat.”

Klimaatsubsidie aanvragen?