CO₂-aanpak gemeente Barneveld

CO₂-uitstoot gemeente verder omlaag

In 2022 heeft de gemeentelijke organisatie 49% minder CO₂-uitstoot veroorzaakt dan in 2015. Vorig jaar was dat verschil nog 37%. De gemeente wil hiermee het goede voorbeeld geven. Door de eigen CO₂-uitstoot terug te brengen, draagt de gemeente bij aan het doel om de opwarming van de aarde te beperken. In 2022 leverde het toepassen van HVO-diesel een belangrijke bijdrage aan de daling.   

CO₂-prestatieladder

De gemeente gebruikt de systematiek van de CO₂-prestatieladder om de eigen uitstoot te monitoren en te bepalen hoe we die kleiner kunnen maken. In 2030 willen we 55 % minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 2015. We zijn goed op weg en lijken dit zeker te gaan halen. 

CO₂-footprint in 2022

In 2022 heeft de gemeente in totaal 3.209 ton CO₂ uitgestoten. Dit is 49% minder dan in 2015. Meer dan 50% van onze CO₂-uitstoot wordt veroorzaakt door elektraverbruik. Dit is niet alleen afkomstig van gemeentelijke panden, maar (onder andere) ook van de openbare verlichting, van verkeersregelinstallaties en rioolgemalen. Het jaar daarvoor was er door corona juist een flinke daling in het elektraverbruik, gasverbruik en zakelijke kilometers.

Maatregelen

Deze maatregelen zijn al genomen

 • Het toepassen van biodiesel (HVO) voor de vracht- en bestelwagens; 
 • Het verduurzamen van ons eigen vastgoed (via het Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan, het DMJOP);
 • Gebruik van E-bikes om het aantal zakelijke kilometers te verminderen;
 • Elektrificeren van materieel (Denk aan bijvoorbeeld bladblazers of heggenschaar. Dit materieel wordt vervangen door apparaten met accu’s.);
 • Thuiswerkregeling (mensen hoeven zich minder naar hun werk te verplaatsen). 

De gemeente wil de CO₂-uitstoot verder laten dalen door:

 • groene, lokaal geproduceerde energie in te kopen: EnergieWEB (t/m 2030)
  (verwachte vermindering totale CO2 uitstoot 20-50%)
 • Verduurzamen eigen vastgoed (t/m 2025)
  (verwachte vermindering totale CO2 uitstoot 10-15%)
 • Verduurzaming eigen wagenpark (t/m 2030)
  (verwachte vermindering totale CO2 uitstoot 1-2%)

CO₂-uitstoot in 2022

Directe CO₂-uitstoot %  
Gasverbruik 31 998
Brandstof (materieel, vrachtwagens) 4 118
Zakelijk vervoer 1 43
Elektriciteitsverbruik grijze stroom 64 2050
Overzicht totale emissies
Jaar Totale emissie Reductie in %  
2015 6.239    
2016 5.703 9  
2017 5.239 15  
2018 2.224 64  
2019 2.184 65  
2020 4.718 24  
2021 3.949 37  
2022 3.209 49  
* 2018 en 2019 zijn afwijkend door de tijdelijke inkoop van groene stroom. Sinds 2022 streeft de gemeente naar inkoop van lokaal opgewekte groen stroom (EnergieWEB)

CO₂-verslag

Het CO₂-beleid en energiebeleid van de gemeente Barneveld zijn een belangrijke basis om te groeien naar een energieneutrale organisatie. Lees het hieronder.

CO₂-prestatieladder Verslag 2022 (pdf, 540 KB)

CO₂ prestaties over de afgelopen jaren

De gemeente Barneveld berekent regelmatig hoeveel CO₂ de gemeentelijke organisatie uitstoot. Klik hieronder voor de overzichten.

CO₂-prestaties