Licht en duurzaamheid

Barneveld gaat zuinig om met verlichting om energie te besparen en lichthinder voor flora en fauna te beperken. Dat doen we door: 

 • Energiezuinige en efficiĆ«nte lichtbronnen te gebruiken.
 • Dimmen na de spits.
 • Vaker het licht uit doen.
 • Waar het kan lichtpunten binnen en buiten de bebouwde kom weghalen, in overleg met gebruikers.
 • Alternatieven gebruiken zoals kattenogen, belijning, markering, reflectie.
 • Zelf 20% duurzame energie opwekken. Groene stroom inkopen.
 • Voorkomen van onnodige lichthinder en lichtvervuiling.
 • Nieuwe materialen zijn zo duurzaam mogelijk en energiezuinig gemaakt (minimale CO2 uitstoot). Dit laatste is afhankelijk van het aanbod van leveranciers.
 • We blijven doorgaan met het verder verduurzamen van de openbare verlichting en kijken bewuster naar waar wel en waar geen verlichting nodig is. Per situatie kijken we wat de beste oplossing is die past in de omgeving, binnen het budget en de fase van de techniek. We  volgen nieuwe technieken, maar hebben niet de ambitie om koploper te zijn.
 • De keuzes die we maken moeten passen in een circulaire economie. We willen dat we nieuwe producten in de toekomst opnieuw kunnen gebruiken.
 • We stimuleren anderen om hetzelfde te doen: bewust om te gaan met verlichting om energieverspilling te voorkomen (uitzetten waar het kan, inzetten van sensors en gebruik te maken van duurzame, energiezuinige en efficiĆ«nte lichtbronnen).
 • De CO2-prestatieladder is een manier om de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie te meten. Elk jaar onderzoekt een onafhankelijke auditor of de gemeente op de goede weg is.

Barneveld wil energie besparen voor een duurzame toekomst, ook als het gaat om ons lichtgebruik buiten. We hebben steeds meer kennis over de effecten van licht op de flora en fauna en op ons als mens. Met nieuwe technologie in licht kunnen we nu heel andere keuzes maken in het verlichten van de openbare ruimte. In het Beleidsplan Licht in de openbare ruimte beschrijven we als gemeente onze keuzes en hoe we dit willen aanpakken.

Beleidsplan licht in de openbare ruimte (pdf, 510 KB)