Ontwikkelingsfonds Platteland

Hebt u een idee om de kwaliteit van het landelijk gebied te versterken? Misschien kan het Ontwikkelingsfonds Platteland (OFP) helpen. Denk aan het laten bloeien van uw akkerrand of een informatiepaneel bij een cultuurhistorisch element in het landschap.

Of een ander idee dat past binnen de thema’s: landbouw, landschap, cultuurhistorie & archeologie, natuur, milieu & water, recreatie, leefbaarheid en plattelandseconomie. Het gaat om projecten die bijdragen aan een duurzame omgevingskwaliteit op het platteland. Zo blijven het buitengebied en de kleine kernen aantrekkelijk voor boeren, bewoners en bezoekers.

Alles over het Ontwikkelingsfonds