Regionale Energiestrategie (RES)

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we evenveel energie opwekken als dat we gebruiken. Maar waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar?

Dat is een grote opgave. Die houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Daarom werkt de gemeente Barneveld in Foodvalley, net als in 29 andere energieregio‚Äôs in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley. We maken de RES samen met 8 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en vele belanghebbenden.

Naar de Regionale Energiestrategie (RES)