voorkant van het document Warmtevisie Barneveld

Beleidsdocument Warmtevisie Barneveld

De Warmtevisie Barneveld is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Barneveld steeds verder aardgasvrij wordt. In het plan staat wat per buurt of dorp de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Denk aan verwarmen via een warmtenet met warm water of elektrisch verwarmen met een warmtepomp.

Ook beschrijft het plan de stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn. Wat kunnen we nu al doen, zoals het beter isoleren van huizen. En wat komt later?

Belangrijke uitgangspunten de warmtevisie:

  • duurzaamheid
  • haalbaarheid
  • betaalbaarheid
  • betrouwbaarheid

De gemeente maakte dit plan in overleg met de Woningstichting Barneveld, de netbeheerder, het waterschap en inwoners. 

Inhoud warmtevisie

Op naar 2030

We kijken in de Warmtevisie vooral naar de periode tot en met 2030. De gemeente geeft aan hoeveel woningen en andere gebouwen in die periode worden geïsoleerd en/of aardgasvrij gemaakt. Elke 3 jaar wordt Warmtevisie geactualiseerd. In de warmtevisie staat het volgende:

  • Welke buurten of dorpen worden voor 2030 van het aardgas afgekoppeld;
  • Welke buurten of dorpen worden hierop worden voorbereid;
  • Wat zijn de voorkeursalternatieven voor de vervanging van aardgas voor de wijken of dorpen: komt er één oplossing voor de hele buurt? Moet er nog veel geïsoleerd worden? Is een warmtenet een mogelijkheid of ligt het meer voor de hand om de overstap naar aardgasvrij wonen voor elke woning apart te regelen, bijvoorbeeld via warmtepompen?
  • Op welke manier wil de gemeente dat gaan doen;
  • Hoe betrekt de gemeente iedereen erbij.
Lees de warmtevisie