Windenergie

De gemeente Barneveld zet in op windenergie. Ze wil minimaal 0,038 Terra wattuur (Twh) aan windenergie opwekken. Hiervoor zijn ongeveer 3 windturbines nodig. Alleen het gebied rondom Harselaar, ten zuiden van de A1, wordt onderzocht voor windenergie.

In september 2021 verscheen de ontwerp Structuurvisie Windenergie Barneveld. In de structuurvisie:

  • de meest kansrijke plekken voor windturbines;
  • de voorwaarden voor een windproject.

De Structuurvisie Wind is vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2021. 

Structuurvisie Wind

Waarom windenergie in Barneveld

Minder CO2-uitstoot

In 2030 willen we in de regio Foodvalley 55% minder CO2 uitstoten. Daarover heeft de gemeente Barneveld afspraken gemaakt met de regio. Het gaat hierbij om besparing van energie en de opwekking van duurzame energie ter vervanging van fossiele brandstoffen.

Meer over windenergie in Barneveld