Zonne-energie

De gemeente wil ondernemers en inwoners ondersteunen wanneer ze duurzame energie willen opwekken. De inzet: zonnepanelen op daken. En zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Hóe, dat staat in de Barneveldse Zonneladder.

Dit eerste Barneveldse Zonneladder is in juli 2019 is vastgesteld. Eind 2021 is de zonneladder herzien. Aanleiding is dat de gemeenteraad 51% lokaal eigenaarschap belangrijk vindt. Ook wil de raad minder landbouwgrond inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Verder blijkt dat het elektriciteitsnetwerk de opwek van energie nog onvoldoende kan bijbenen. Al deze zaken waren aanleiding om de zonneladder te herzien.

Ambitie

Het doel blijft om in totaal 650.000 zonnepanelen te plaatsen. Netwerkbedrijf Liander denkt dat de beperkingen op het elektriciteitsnetwerk waarschijnlijk eind 2024 of begin 2025 zullen zijn verholpen. De aanpassing van het landelijke netwerk vraagt meer tijd. Dat is mogelijk pas in 2029 versterkt. We moeten dus op zoek naar manieren om de opgewekte energie beter te gebruiken, bijvoorbeeld door middel van opslag.

De Barneveldse Zonneladder

Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Speerpunten daarbij zijn:

  • meervoudig ruimtegebruik;
  • inpassing in het landschap;
  • participatie van omwonenden;
  • het versterken van de ecologie

De Barneveldse Zonneladder is opgesteld samen met betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De Barneveldse Zonneladder (pdf, 3 MB)

De nieuwe Barneveldse Zonneladder

Een evaluatie van de bestaande zonneladder heeft voorstellen voor verbetering  opgeleverd. Het gaat met name over de opwek van zonne-energie op restgronden. Restgronden zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen, bermen, overhoekjes op industrieterreinen, gronden bij opritten van snelwegen etc

De nieuwe Barneveldse Zonneladder (pdf, 5 MB)