Zonne-energie

De gemeente wil ondernemers en inwoners ondersteunen wanneer ze duurzame energie willen opwekken. De inzet: zonnepanelen op daken. En zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Hóe, dat staat in de Barneveldse Zonneladder.

Dit eerste Barneveldse Zonneladder is in juli 2019 is vastgesteld. Eind 2021 is de zonneladder herzien. Aanleiding is dat de gemeenteraad 51% lokaal eigenaarschap belangrijk vindt. Ook wil de raad minder landbouwgrond inzetten voor het opwekken van zonne-energie. Verder blijkt dat het elektriciteitsnetwerk de opwek van energie nog onvoldoende kan bijbenen. Al deze zaken waren aanleiding om de zonneladder te herzien.

De nieuwe Barneveldse Zonneladder

En een evaluatie van de bestaande zonneladder heeft voorstellen voor verbetering  opgeleverd. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Speerpunten daarbij zijn:

  • meervoudig ruimtegebruik;
  • inpassing in het landschap;
  • participatie van omwonenden;
  • het versterken van de ecologie

De Barneveldse Zonneladder is opgesteld samen met betrokken burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Ambitie

Het doel blijft om in totaal 650.000 zonnepanelen te plaatsen. Netwerkbedrijf Liander denkt dat de beperkingen op het elektriciteitsnetwerk waarschijnlijk eind 2024 zullen zijn verholpen. Ook opslag en teruglevering van zonne-energie bieden mogelijkheden.

De Barneveldse Zonneladder (pdf, 5 MB)