CEO Brechtje van den Beuken in fabriekshal Bosch Beton

Met beton bouwen aan een duurzame toekomst

“Als tweede generatie in dit bedrijf willen wij zorgen voor een CO2-neutrale betonproductie.” Dat zegt Brechtje van den Beuken, CEO van Bosch Beton. Samen met haar broer Gerard nam zij het bedrijf over van hun ouders.

 “Mijn broer en ik wilden zeker wel investeren in een betonfabriek, maar alleen als die duurzaam was. Het gaat om verantwoord ondernemen en om het bestaansrecht van het bedrijf ook in de toekomst te borgen. Wij maken een massaproduct met grondstoffen die nu al schaars worden. Dus je weet dat de situatie eindig is. Dan kan je niet alleen maar produceren zonder na te denken hoe je het product gaat verduurzamen en hergebruiken. Wij willen bouwen en meebouwen aan de toekomst.”

Is oog voor duurzaamheid iets wat je van huis uit hebt meegekregen?

“Ja, ook mijn ouders hadden oog voor duurzaamheid, maar meer in de zin van “als je in iets investeert, investeer dan in kwaliteit, daar doe je het langst mee”.  Ik merk wel dat wij een opvolgende generatie zijn. Je ziet nu veel sterker een andere bewustwording. Kijk naar de verkoop van bijvoorbeeld tweedehands kleding. Vroeger werd dat gezien als  armoede, nu is het trendy en heel normaal. Je ziet het ook aan de houding ten opzichte van voedsel en vlees eten.”

In 2019 verhuisden jullie naar een nieuw pand aan de Grote Bosweg.

“Voor de nieuwe fabriek gebruikten we technieken om duurzaam en energieneutraal te produceren. Regenwater hergebruiken we in het productieproces van beton. Er liggen ruim 18.000 zonnepanelen op het dak. De oude fabriek verwerken we tot nieuw beton en op het oude fabrieksterrein komt Zonnepark Branderwal.”

Hoe werk je aan de duurzame de productie van beton?

“Elke dag komen er meerdere vrachtwagens met grondstoffen voor een dagproductie beton. Over het hele jaar verwerken we ongeveer 200 miljoen kilo aan grondstoffen. Dus elke kleine aanpassing en verbetering die je kunt doorvoeren, maakt kwantitatief al snel veel verschil. Zo hebben we nu bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe wapeningsmachine die alles precies op maat maakt. Dan hoef je niets weg te gooien en bespaar je ook weer. Zo maken we stappen. Ook hebben we afgelopen jaar een uitbreiding doorgevoerd in onze bunkers, zodat we nog meer verschillende materialen kunnen opslaan voor de productie. Niet alleen zand, grind en graniet, maar ook puin en andere restmaterialen van klanten. En we hebben silo’s van onze oude fabriek gerenoveerd en opnieuw ingebouwd voor extra opslagcapaciteit.”

Wat is de volgende uitdaging?

“Onze productiewijze is al behoorlijk duurzaam. Het gaat nu om het betonmengsel, daarin zit cement dat het product als een soort lijm bij elkaar houdt. Bij cementproductie wordt kalkzandsteen in een hoogoven opgestookt tot cementpoeder, waarbij CO2 rechtstreeks de lucht ingaat. Naar schatting is dat 8% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd. Als je daarin stappen kan maken, zijn dat dus substantiële stappen. Maar cement vervangen lukt niet zomaar. We hebben een stappenplan gemaakt om cementloos beton te kunnen produceren. We werken daarin samen met andere producenten en met bedrijven in de keten. Als het lukt, moet je nog de certificering en normering regelen op Europees niveau. Dus dan is samenwerking binnen de keten noodzakelijk! Daarbij willen sommige traditionele betonproducenten alles liever laten zoals het is. Dus zowel de uitdaging als de belangen zijn groot.”

De klant kan wel al de keuze maken voor gerecycled beton.

“We hebben een levenscyclusanalyse (LCA) laten maken: waar komt de grondstof vandaan, wat doet Bosch Beton ermee, wat gebeurt er bij de klant, wat is de levensduur en wat gebeurt er ná de levensduur? Zo kun je de hele cyclus in kaart brengen en in geld berekenen, wat dit het milieu heeft gekost. Zo kunnen we de klant laten zien wat de meerwaarde is van een duurzamer gerecycled product en bieden we hem de keuze. Ik geloof dat het begint met die bewustwording. Mensen moeten beseffen dat er meerdere opties zijn waartussen een keuze gemaakt kan worden. Iedereen wil nu eenmaal graag een juiste beslissing nemen. Zodra voldoende kritieke massa is bereikt die kiest voor een nieuwe standaard, ís dat de nieuwe standaard. Wij bevinden ons middenin dat proces, en maken er graag deel van uit.”

Lees meer duurzame verhalen