Duurzaamheidssubsidie Sport en Cultuur

Voor wie en waarom

Er zijn subsidiemogelijkheden voor sport- en culturele verenigingen die duurzaam willen investeren. Het gaat om de meest gebruikelijke duurzaamheidsinvesteringen zoals HR++ isolerend glas, zonnepanelen, zonneboiler en andere energiebesparende maatregelen. Aan te vragen door eigenaren/huurders van te (ver)bouwen accommodatie. Er is 25% subsidie mogelijk op het investeringsbedrag met een maximum van € 15.000,-. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst tot het jaarlijkse subsidiebedrag (€ 60.000,-) op is.

Naar het aanvraagformulier