straatbeeld van bedrijventerrein De Briellaerd

Help mee aan een economie zonder afval

Help mee aan de een economie zonder afval. Dat kan in een circulaire economie. Toegepaste grondstoffen worden dan steeds hergebruikt. De kwaliteit van de grondstoffen blijft daarbij gelijk. Door het hergebruiken van grondstoffen belasten we het milieu minder. Het verkrijgen en verwerken van nieuwe grondstoffen is vaak schadelijk voor het klimaat én gebruikt vaak veel energie. 

De circulaire economie kent een technische- en een biologische lifecycle. De technische lifecycle omvat niet-hernieuwbare grondstoffen. Zoals metalen, fossiele brandstoffen en kunststoffen. De biologische lifecycle bevat grondstoffen zoals houtsoorten, biologische oliën en andere composteerbare stoffen. Als ondernemer kan je aan beide bijdragen.

Bijdragen aan de technische lifecycle 

  • Mogelijkheden zoeken om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken.
  • Productieprocessen controleren om onnodig verlies van grondstoffen te minimaliseren.
  • Afvalstromen scheiden met oog op recyclen van materialen.
  • Zuinig omgaan met de apparatuur. Goed onderhouden om de levensduur te verlengen en daarna naar een recyclepunt brengen.
  • Zoeken naar de best passende oplossing wanneer je nieuwe apparatuur nodig hebt.
  • Het minimaliseren van de fossiele energievraag van je gebouw.

Bijdragen aan de biologische lifecycle

  • Groenafval composteren of af laten voeren om elders te laten composteren.
  • Afvalstromen scheiden, waarbij groente- en fruitafval gecomposteerd kan worden.
  • Maximaal gebruik maken van biologische grondstoffen en materialen.
  • Gebouw bouwen/verbouwen met gebruik van biobased materialen (isolatie, afwerking, etc.).
Circulariteit in Food Valley Info Rijksoverheid circulariteit