Groene schoolpleinen

Meer groene schoolpleinen in de gemeente Barneveld; van schoolpleinen met alleen tegels naar schoolpleinen met bomen, struiken, bloemen, insecten en vogels. Dat is het doel van het project 'groene schoolpleinen'. 

De scholen die meedoen krijgen de beplanting en compost van de gemeente. Daarna gaan ze zelf aan de slag met beplanten. Tien scholen in onze gemeente hebben hun schoolplein met dit project ‘vergroend’. Met hulp van leerlingen, leerkrachten, conciërges, ouders, bedrijven en gemeente zijn bomen geplant, tegels verwijderd en borders en geveltuintjes aangelegd.

Stand van zaken

Inmiddels hebben 13 scholen een plantactie gehad en zijn er plannen voor nog eens 7 schoolpleinen (10 scholen) die in het najaar nog willen gaan planten.
Dit is nu aangeplant: 

  • 11 bomen
  • 26 fruitbomen (meeste halfstam)
  • 150 heesters
  • 1780 vaste planten
  • 6 meter haag
  • Zaad, bloembollen, fruitstruiken etc. voor twee moestuinen

Er zijn 130 nestkastjes gemaakt of in de maak en er zijn geveltuintjes aangelegd. Twee scholen hebben ook een wilgenhut gebouwd. Er is een fruitboomgaard aangelegd en een schooltuin (moes- én pluktuin) op een stukje snippergroen naast een schoolplein. Deze tuin is ook toegankelijk voor de buurt en in het najaar wordt nog een haag om de tuin aangeplant.

Dit gebeurt er in 2022

In 2022 worden nog meer schoolpleinen ‘vergroend’. Sommige scholen maken nog nestkasten voor vogels en op een paar schoolpleinen komen wilgenhutten en/of -tunnels. Er zijn plannen voor moestuintjes. Verder worden regenwormen bij de aangeplante bomen en planten losgelaten. Regenwormen zorgen voor een goede bodemstructuur, zodat de planten goed gaan groeien.

Meer weten

Je kunt het project volgen op de sociale media van de gemeente. Meer weten? De contactgegevens staan hieronder.