Naambord De Glind, gemeente Barneveld

Wijk van de Toekomst

In de wijk De Glind in Barneveld zijn bewoners begonnen om hun wijk klaar te maken voor de toekomst. Ze kregen hiervoor geld van de provincie en gemeente. De bewoners onderzoeken nu met een adviesbureau of een kleinschalig warmtenet mogelijk is. De Glind is een Wijk van de Toekomst. 

Het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord. Gelderse wijken worden stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld en gaan over op een duurzame warmtevoorziening.       

Een Wijk van de Toekomst is:

  • aardgasvrij
  • zonder wateroverlast
  • zonder hittestress
  • met duurzaam vervoer
  • een plek waar mensen prettig wonen en werken
  • geschikt voor jong en oud

Een wijk verduurzamen en toekomstbestendig maken is ingrijpend. Daarom werken we samen met bewoners stap-voor-stap toe naar deze gezamenlijke stip op de horizon.
In de Glind lijken er mooie kansen voor een ‘zontermisch warmtenet’  in combinatie met individuele warmtepompen. Deze zomer wordt de businesscase doorgerekend. In september gaat de gemeente hiermee terug naar de inwoners en wordt bekeken of er bereidheid is om de benodigde subsidie aan te vragen.

Kennisateliers

Doe mee met een kennisatelier Wijk van de Toekomst. Dit zijn breed toegankelijke bijeenkomsten, ook als jouw wijk nog niet meedoet aan het project. Bij elk kennisatelier geven experts een inhoudelijke toelichting. Daarnaast kun je in kleinere groepen van gedachten wisselen en inspiratie en tips delen.

Ga naar een kennisbijeenkomst Nieuws: 1,9 mln. voor warmtenet De Glind