Naambord De Glind, gemeente Barneveld

Wijk van de Toekomst

In de wijk De Glind in Barneveld zijn bewoners begonnen om hun wijk klaar te maken voor de toekomst. Ze kregen hiervoor geld van de provincie en gemeente. De Glind is een Wijk van de Toekomst. 

Het programma Wijk van de Toekomst is onderdeel van het Gelders Energieakkoord. Gelderse wijken worden stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld en gaan over op een duurzame warmtevoorziening.       

Een Wijk van de Toekomst is:

  • aardgasvrij
  • zonder wateroverlast
  • zonder hittestress
  • met duurzaam vervoer
  • een plek waar mensen prettig wonen en werken
  • geschikt voor jong en oud

Een wijk verduurzamen en toekomstbestendig maken is ingrijpend. Daarom werken we samen met bewoners stap-voor-stap toe naar deze gezamenlijke stip op de horizon.

PAW-subsidie

De gemeente Barneveld keeg in 2022 een PAW-subsidie (Proeftuin Aardgasvrije Wijken) van 1,9 miljoen euro om in De Glind een warmtenet aan te leggen. Door veranderingen in globale politiek en economie bleek een warmtenet later financieel niet meer haalbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken reageerde in 2024 onder voorwaarden positief op het verzoek of de verleende subsidie mocht worden ingezet voor het op andere wijze verduurzamen van het dorp.
Het grote draagvlak bij de inwoners was daarbij een belangrijk punt.

Meer over de Wijk van de Toekomst