Melkveehouder Hein van den Pol, wethouder Bennie Wijnne en Eward Timmerman van Stichting Landschapsbeheer Gelderland planten heggen

Bloeiende heggen in Veenhuizerveld

In het Veenhuizerveld zijn 725 meter bloeiende heggen aangeplant. Wethouder Bennie Wijnne hielp mee bij het laatste stuk. De heggen maken deel uit van een groter plan om landbouw en natuur te verbinden door bestaande houtwallen en bomenrijen aan te vullen met bloeiende heggen, kruidenrijke bermen en grasland. Zo ontstaat een netwerk waarin vogels, kleine zoogdieren en insecten beschutting, voedsel en nestgelegenheid vinden.

Het Veenhuizerveld is een belangrijke verbinding tussen de Veluwe en landgoed Gerven en Hell. Gemeenten, agrariërs en inwoners gaan de komende tijd samen aan de slag om hun bermen, tuinen en percelen meer biodivers te maken. De gemeente Barneveld ondersteunt deze ontwikkelingen in haar gebied via het Ontwikkelingsfonds Platteland en het optimaliseren en afstemmen van bermbeheer met aangrenzende gemeentes.

“Toekomstbestendig bedrijf”

Melkveehouder Hein van den Pol is eigenaar van de grond waar de heggen zijn  geplant. “Wij hebben een mooi melkveebedrijf, waarvan ik hoop dat mijn kinderen het in de toekomst kunnen overnemen. Daarom wil ik graag meedenken bij gebiedsontwikkelingen en kijken hoe we ons bedrijf kunnen verduurzamen.  Dit doe ik door kruiden in ons grasland in te zaaien en te kijken hoe ik mijn bodems kan verbeteren, maar de heggen kunnen daar ook deel van uitmaken. Van oudsher zijn bomen en struiken vaker een nadeel dan een voordeel geweest voor boeren, maar er komt nu steeds meer aandacht voor, en ook vergoedingen, dus wij gaan er nu ook mee aan de slag. Wat de toekomst verder zal brengen is heel onzeker. Het is geen makkelijke tijd in de landbouw, maar we kunnen alleen maar vooruit kijken, en dat mensen samen komen om te helpen is alleen maar mooi.” Wethouder Bennie Wijnne: “Landschap- en natuurprojecten zoals dit moeten gedragen worden in het gebied en dan komt er wat moois tot stand. Dit is een mooi voorbeeld daarvan.”

Lees meer duurzame verhalen