enkele bedrijven op bedrijventerrein de Briellaerd

Duurzaamheidsregels voor bedrijven

Veranderingen voor ondernemers als gevolg van de verduurzaming.

Aardgasvrij

Minister Wiebes kondigde in 2018 aan dat in 2030 de winning van aardgas uit Groningen stopt. Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuwe gebouwen geen gasaansluiting meer. Dit geldt voor alle kleinverbruikers gas (maximaal 40m3 gas per uur), zoals woningen en kleinere bedrijfsgebouwen. 

Informatieplicht

Als je gebouw 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) of meer per jaar verbruikt, dan val je onder de informatieplicht. Je had dan voor 1 juli 2019 bij RVO moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt genomen. Als uitgangspunt gebruik je hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor jouw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.
Ook als je bedrijf niet onder de informatieplicht valt, is het alsnog nuttig om de erkende maatregelen voor je bedrijf door te lopen. Het zijn immers besparingen met een economisch rendement van 20% of meer. 

Voldoe je aan de informatieplicht?

Energielabel C voor kantoren (EPA-U)

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Zo niet, dan mag je het kantoor niet meer gebruiken. Ken je het label voor jouw kantoor? 

Hoe kom ik op label C?

Energie-audit (EED)

Voor grotere bedrijven geldt per juli 2015 de verplichting om een EED uit te voeren en de maatregelen te nemen die hieruit komen.

Naar de audit

Voldoe je aan alle verplichtingen? 

Energiebesparingsverplichtingen, alle ondernemers hebben ermee te maken. Met deze Regelhulp check je eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er zijn voor jouw onderneming, bedrijf of instelling. Beantwoord alle vragen en binnen 5 minuten weet je op welke energiebesparingsverplichtingen er zijn en hoe je eraan kunt voldoen.

Doe de check

"Verduurzamen moet niet te veel gedoe zijn" 

Jolanda Spruyt is directiesecretaresse bij accountantskantoor JonkerFieret. Ze is verantwoordelijk voor de verduurzaming van het pand. “We pakken het gefaseerd aan. En we gaan het zeker terugverdienen.”

De verduurzaming van JonkerFieret