zonnepanelen in landschap

Zelf opwekken als ondernemer

Zonne-energie

De gemeente wil ondernemers en inwoners ondersteunen bij het opwekken van duurzame energie. De gemeente zet hierbij in op zonnepanelen op daken. Daarnaast wil ze zorgvuldig omgaan met zonne-energie op land. Dat staat in de zonneladder.

Zelf opwekken als particulier?

Hoe Barnveld wil omgaan met zonnevelden staat in de Barneveldse Zonneladder. Die is in juli 2019 vastgesteld. Voor de aanleg van zonnevelden zijn met behulp van de Zonneladder voorwaarden opgesteld waaraan initiatieven moeten voldoen. Speerpunten daarbij zijn:

  • meervoudig ruimtegebruik;
  • inpassing in het landschap;
  • participatie van omwonenden;
  • het versterken van de ecologie.
Alle voorwaarden staan in de zonneladder