Inheemse mengsels

Biodiversiteit helpt mee aan een leefbare omgeving. Het zorgt voor een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat we plantensoorten hebben die thuishoren in onze omgeving. Dit zijn zogenoemde inheemse of: gebiedseigen plantensoorten.

Inheemse planten passen goed bij de bodem. En ze helpen de insecten die hier van nature voorkomen het beste. Insecten hebben die hulp hard nodig. Daarom zijn in deze berm zadenmengsels gebruikt die thuishoren in dit gebied: gebiedseigen mengsels.

Waarom gebiedseigen planten?

Ze zijn een bron van nectar en een zogenoemd waardplant. Waardplanten zijn belangrijk voor de voortplanting van bijen, vlinders en andere insecten.

Minder maaien, meer planten

De gemeente stimuleert de bloei van inheemse planten. Dat gebeurt door op verschillende momenten te maaien. Ook maaien we in fases, dus niet het hele perceel in één keer. Zo stimuleren we de verspreiding van bepaalde plantensoorten.

Soms maaien we alleen de bloemen af

Het lijkt jammer om de bloemen weg te maaien, maar planten hebben daarmee juist de kans om zich te ontwikkelen of om later in het jaar een tweede keer te bloeien. Soms lijkt het alsof er is vergeten te maaien, maar we laten de rest van de  plant bewust staan, omdat ook gedeelten zonder bloemen een functie hebben. Zij zijn een schuilplaats voor bijvoorbeeld bijen en egels (nu niet meer bedreigd).

Ongewervelden: belangrijk voor de biodiversiteit

Ongewervelden zorgen voor de bevruchting van plantensoorten en dus de verspreiding van zaadplanten. Maar ze zijn ook een van de grootste voedselbronnen voor gewervelden. Denk aan vleermuizen, insectenetende vogels en andere beschermde diersoorten waarvan de populatie de afgelopen decennia aan het afnemen is. 

Helpt u mee?

Het is belangrijk dat we deze bermen niet te vroeg maaien. We maaien ze één tot twee keer per jaar. Zo geven we de gebiedseigen zaden de kans om te bloeien. En insecten hebben hierdoor de tijd om van die bloei te profiteren. De begroeiing kan in deze berm dus wat hoger zijn. Dank voor uw begrip!

 

Meer over biodiversiteit in Barneveld