Inheemse mengsels

Biodiversiteit helpt mee aan een leefbare omgeving. Het zorgt voor een vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Voor de biodiversiteit is het belangrijk dat we plantensoorten hebben die thuishoren in onze omgeving. Dit zijn zogenoemde inheemse of: gebiedseigen plantensoorten.

Inheemse planten passen goed bij de bodem. En ze helpen de insecten die hier van nature voorkomen het beste. Insecten hebben die hulp hard nodig. Daarom zijn in deze berm zadenmengsels gebruikt die thuishoren in dit gebied: gebiedseigen mengsels.

Waarom gebiedseigen planten?

Ze zijn een bron van nectar en een zogeheten waardplant. Waardplanten zijn een voedselbron, schuilplaats of voor de voortplanting van bijen, vlinders en andere insecten.

Minder maaien, meer planten

De gemeente stimuleert de bloei van inheemse planten. Dat gebeurt door op verschillende momenten te maaien. Ook maaien we in fases, dus niet het hele perceel in één keer. Zo stimuleren we de verspreiding van bepaalde plantensoorten. Groen 'met rust laten' en minder maaien is daarbij ook belangrijk voor insecten, zoogdieren en vogels.

Soms maaien we alleen de bloemen af

Het lijkt jammer om de bloemen weg te maaien, maar planten hebben daarmee juist de kans om zich te ontwikkelen of om later in het jaar een tweede keer te bloeien. Soms lijkt het alsof er is vergeten te maaien, maar we laten de rest van de  plant bewust staan, omdat ook gedeelten zonder bloemen een functie hebben. Zij zijn een schuilplaats voor bijvoorbeeld bijen en egels (nu niet meer bedreigd).

Een mooi bloemenmengsel kan niet overal

Want ook 'onkruid' kan een functie hebben. Grassen zijn belangrijk voor motjes, brandnetels voor dagvlinders. 'Onkruid' is belangrijk voor zoogdieren zoals egels die hierin verblijven. Een boterbloem in de stoep is onkruid, een boterbloem in kruidenrijk gras is gewoon een kruidensoort. In een kruidenrijk grasperceel kunnen eigenlijk geen onkruiden staan, aangezien alle inheemse kruiden een functie hebben.

Ook minder maaien kan niet overal

We kunnen niet ieder grasperceel op een andere manier of minder maaien. Voor kruidenrijk gras en gazon is bijvoorbeeld ander materieel nodig. Wij en onze aannemers maaien aan de hand van een kaart op verschillende plekken op een andere manier. We doen ons best om per type grasperceel het juiste beheertype te kiezen. Op sommige locaties kunnen we geen kruidenrijk gras laten groeien, omdat begroeiing niet hinderlijk mag zijn voor bewoners, niet over verhardingen moet groeien, of vanwege de verkeersveiligheid  (denk aan overzicht op een kruispunt). Dit staat ten alle tijden voorop. 

Ongewervelden: belangrijk voor de biodiversiteit

Ongewervelden zorgen voor de bevruchting van plantensoorten en dus de verspreiding van zaadplanten. Maar ze zijn ook een van de grootste voedselbronnen voor gewervelden. Denk aan vleermuizen, insectenetende vogels en andere beschermde diersoorten waarvan de populatie de afgelopen decennia aan het afnemen is. 

Help je mee?

Het is belangrijk dat we deze bermen niet te vroeg maaien. We maaien ze één tot twee keer per jaar. Zo geven we de gebiedseigen zaden de kans om te bloeien. En insecten hebben hierdoor de tijd om van die bloei te profiteren. De begroeiing kan in deze berm dus wat hoger zijn. Dank voor je begrip!

Ook een bloemenweide?

Zie je een grasveld waarvan je graag wilt dat het omgevormd wordt naar een bloemenweide, meld het ons dan.

Meer over biodiversiteit in Barneveld