akkerrand in bloei

Biodiversiteit

Biodiversiteit gaat over de hoeveelheid soorten van planten en dieren. Mensen zijn afhankelijk van diverse soorten. Bijvoorbeeld voor de bestuiving van gewassen. Wereldwijd gaat de biodiversiteit achteruit. We moeten dus meehelpen om te zorgen voor leefgebieden van plant en dier.

Biodiversiteitsplan

In het biodiversiteitsplan van de gemeente Barneveld staat welk beleid en activiteiten er al zijn voor biodiversiteit, wat nog gewenst is en met wie daarvoor wordt samengewerkt. Het plan is in het najaar van 2021 vastgesteld. Besloten is onder meer dat de gemeente 150.000 euro besteedt aan verschillende projecten om de biodiversiteit te verbeteren. Zoals aan projecten voor natuurgebieden en beekstelsels, maar ook voor meer groene schoolpleinen en nieuwe bomen.

Het biodiversiteitsplan Uitvoering biodiversiteitsplan (pdf, 111 KB)

Wat doet de gemeente?

Een paar voorbeelden. Als gemeente stimuleren we de biodiversiteit met bloemrijke bermen. Deze bermen worden speciaal ingezaaid en minder gemaaid. Hierdoor komen er ook meer insecten. En dat is goed voor de biodiversiteit.

In samenwerking met het waterschap is het gebied rond een aantal beken opnieuw ingericht. Daardoor voelen meer dieren en planten zich er prettig en verbetert ook de waterkwaliteit. En in de strijd tegen de eikenprocessierups zorgt de gemeente voor natuurlijke bestrijding:

  • We brengen een biologisch bestrijdingsmiddel aan op de bladeren van de bomen (XenTari). Als rupsen dit middel binnen krijgen gaan ze dood. We doen dit niet in gebieden die door de Vlinderstichting zijn aangemerkt als beschermingsgebied.
  • Verder zetten we ook in op natuurlijke bestrijding. We hangen nestkasten op en zaaien bermen in met een kruidenmengsel. Dit trekt insecten en vogels aan.
We zaaien inheemse mengsels

Gedragscode soortbescherming

Daarbij houdt de gemeente zich aan de gedragscode soortbescherming. Deze gedragscode heeft aandacht voor alle beschermde soorten zoals omschreven in de wet Natuurbescherming. Een gedragscode maakt het eenvoudiger om zorgvuldig te handelen ten aanzien van planten en dieren.

Wat kan je zelf doen?

Je kunt ook zelf bijdragen aan meer biodiversiteit. Gewoon, in eigen tuin. Een groene tuin is goed voor mens en klimaat. Zowel woningeigenaren als huurders kunnen ermee aan de slag. Groen is mooier dan grijs en niet moeilijk! Weten hoe?

Maak een biodiverse tuin