Barneveld strijdt tegen warmtelekken

Een foto die laat zien waar de warmte uit je huis weglekt. En een advies over wat je eraan kunt doen. Gratis. Dat was het aanbod dat inwoners van Zwartebroek en Terschuur de afgelopen maanden kregen. Ruim driehonderd huishoudens maakten er gebruik van.

Idee van Duurzaam Terbroek

Het idee kwam van Duurzaam Terbroek, een initiatief van Plaatselijk Belang en de TIK (Terbroekse Industriële Kring) in Terschuur en Zwartebroek. “We hebben een oproep gedaan om ideeën te verzamelen voor verduurzaming”, vertelt Jaco van den Berg van Duurzaam Terbroek. “Met de meest genoemde en meest haalbare ideeën zijn we aan de slag gegaan.” Daarom kregen alle huishoudens in de beide dorpen een brief met een aanbod voor een warmtebeeldfoto. Een kwart van de ontvangers reageerde positief. “Die belangstelling ging onze verwachting te boven”, zegt Jaco van den Berg.

Verwarming aan, gordijnen open

Elout van Drenth van ValleiEnergie, een energiecoöperatie in de Foodvalley, ontving en verwerkte de aanmeldingen van de inwoners. Hij verdeelde de aanmeldingen onder de energieambassadeurs. “Het weer zat gelukkig mee”, zegt hij. “Het moet namelijk wel voldoende koud zijn. Dan is het contrast met de warmte van het huis het grootst. Wij stuurden mensen die zich hadden aangemeld daarom een dag van tevoren een mail. Daarin vroegen we om de verwarming in de woning, ook op de bovenetage, flink vroeg aan te zetten en de gordijnen open te laten. Zo kun je goed zien waar de warmte weglekt.”

Foto en advies van het Energieloket

In deze actie werkte Duurzaam Terbroek samen met het Energieloket van de gemeente Barneveld. De vrijwillige energieambassadeurs van het loket maakten de warmtebeeldfoto’s. Catrinus Nouta van het Energieloket: “Het doel van zo’n warmtebeeldfoto is dat mensen gemotiveerd raken om maatregelen te nemen. Dat ze hun woning gaan isoleren, spouwmuurisolatie nemen enzovoort. Ze krijgen dus niet alleen de foto’s, maar ook een klein rapport met daarbij informatie over subsidies en een verwijzing naar het Energieloket. In het rapport staan adviezen op hoofdlijnen. Ze zijn dus niet heel technisch en uitgewerkt. We geven mensen handvatten om zelf verder aan de slag te gaan. Eventueel kunnen mensen op basis van het rapport ook van ons een  toelichting krijgen. Daarvoor hebben wij op 10 maart een inloop georganiseerd in dorpshuis De Belleman. Die is goed bezocht. Een volgende stap is om de bewoners in contact te brengen met partijen waarmee de duurzame maatregelen ook uitgevoerd kunnen worden.”

Geen tijd voor koffie

De belangstelling was onverwacht groot, zegt ook energieambassadeur Aalt Visscher. “Ik heb in totaal vijfenvijftig woningen bezocht om een foto te maken. Anderen deden er wel zestig. Dat deed ik ’s morgens vroeg, als het nog goed koud is. Ik ben in alle hoeken van de dorpen geweest, op de fiets. Mensen wisten dat ik zou komen. Er is naar me gezwaaid en mensen staken hun duim op. Ze kwamen ook wel even meekijken op het schermpje van de camera. Vaak kreeg ik de reactie: ja, dat dacht ik al wel, dat daar een lek zou zitten. Sommige mensen kwamen met koffie. Heel aardig, maar daar kon ik niet aan beginnen, want ik moest door.” Met het maken van de foto was het werk voor Aalt en de andere energieambassadeurs nog niet gedaan, want daarna moest het begeleidende rapport worden gemaakt. “Mensen krijgen een rapport met een adviesrichting. Ik adviseer bijvoorbeeld niet om een bepaald type isolatieglas te nemen, maar ik zeg wel dat het raam of glas veel warmteverlies laat zien.”
Welke zaken kwamen het meest in de rapporten terecht? “Voordeuren zijn vaak een probleem, daar lekt veel warmte weg. Dat geldt ook voor glas”, zegt Aalt. “Verder ook daken, met name dakkapellen. En bij oude boerderijen zijn de binnenmuur en de buitenmuur vaak op dezelfde betonplaat geplaatst. Dan krijg je een koudebrug.”

Woningen met lage energielabels

De gemeente wil met deze actie samen met inwoners werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Doel is om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Uiteindelijk wil de gemeente, liefst samen met lokale partijen, in alle Barneveldse dorpen warmtebeeldfoto’s aanbieden. Na Zwartebroek en Terschuur is nu Kootwijkerbroek aan de beurt voor warmtebeeldfoto’s.

Mix van woningeigenaren en huurders

Energiecoöperatie Duurzaam Kootwijkerbroek heeft een selectie gemaakt en gekozen voor straten met lagere energielabels. Reijer van de Kuilen van Duurzaam Kootwijkerbroek vertelt: “Dat doen we omdat huizen die al een goed energielabel hebben, niet als eerste een warmtebeeldfoto hoeven. In Kootwijkerbroek hebben we ruim honderdtien woningen uitgenodigd.” Het gaat om een mix van woningeigenaren en huurders. Beide type bewoners kunnen met de uitkomst van de warmtebeeldfoto bekijken waar ze isolerende maatregelen kunnen nemen. “Tot dusver lijkt de belangstelling in Kootwijkerbroek net zo groot als in Terbroek. Daarbij is het vaak zo dat als mensen zien dat hun  buren iets aan hun huis laten verduurzamen, zij zelf ook in actie gaan komen. Dus dat effect heeft het ook.”

Meer weten?

Ga naar duurzaam.barneveld.nl/energieloket. Je hoeft voor het aanvragen van een foto niet te wachten tot jouw dorp aan de beurt is. Ook mensen in Terbroek die alsnog een warmtebeeldfoto of een advies van een energieambassadeur willen, kunnen zich hier melden. Houd er wel rekening mee dat een warmtebeeldfoto alleen gemaakt kan worden als het ’s ochtends rond het vriespunt is, dus van de late herfst tot het voorjaar.