Zonnepanelen op restgronden

Het is mogelijk om zonne-energie te laten opwekken op percelen die door de gemeente zijn aangemerkt als restlocaties. Eigenaren van zulke percelen in de gemeente Barneveld kunnen hiervoor een voorstel indienen. Restlocaties zijn bijvoorbeeld parkeerplaatsen en ongebruikte stukken perceel op een bedrijfslocatie. 

Een voorstel indienen gaat zo

Controleer of het perceel voldoet aan de criteria:

  • Het perceel mag geen agrarische bestemming hebben.
  • Het gebruik van het perceel mag niet worden belemmerd door de installatie voor het opwekken van zonne-energie.

Aanmelden kan tussen 1 april en 1 oktober 2023

Interesse in het realiseren van een initiatief zonne-energie op een restlocatie? Meld dit tussen 1 april en 1 oktober  via duurzaam@barneveld.nl. Plannen indienen kan nadat de gemeente een positief advies heeft gegevens over de locatie. Wanneer het voorstel aan de gestelde criteria voldoet, kan je een omgevingsvergunning aanvragen.

Houd er rekening mee dat de gemeente het recht behoudt om een locatie af te wijzen. Ook als deze aan de gestelde criteria voldoet, kan de gemeente afwijzen, als zij dit onderbouwd acht. Voor meer informatie of het aanvragen van een informatiepakket, mail: duurzaam@barneveld.nl. In het informatiepakket zit ook een formulier om het locatievoorstel in te dienen.