Onderzoek warmtenet Voorthuizen

De gemeente Barneveld laat dit najaar onderzoeken of de aanleg van een warmtenet technisch en financieel haalbaar is in het centrumgebied van Voorthuizen. Een warmtenet is een buizenstelsel onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dit warme water kan worden gebruikt om gebouwen te verwarmen. Het water wordt verwarmd met een duurzame warmtebron. We hoeven dan geen aardgas meer te gebruiken. Dit past bij de ambitie van de gemeente om over te stappen op duurzame energie. We doen nu dit onderzoek, maar de keuze voor een warmtenet maken inwoners samen met de gemeente.

Onderzoeksrapport

Experts gaan in opdracht van de gemeente onderzoeken of het technisch mogelijk is om een warmtenet aan te leggen. Er wordt gekeken of er in de omgeving een bron is die ervoor kan zorgen dat het water wordt verwarmd. Ook onderzoeken de experts wat de kosten zijn van de aanleg van zo’n bron en van het leidingenstelsel voor een warmtenet. Er vindt geen onderzoek plaats op locatie, er worden alleen berekeningen gemaakt. Na het onderzoek worden de uitkomsten bekend gemaakt.

Alleen samen met inwoners

Als er mogelijkheden zijn voor een warmtenet, volgen gesprekken met betrokken woningeigenaren en de woningstichting. Zij bepalen of ze een aansluiting op een warmtenet willen. Alleen als een grote groep woningeigenaren de overstap wil maken naar een warmtenet, is de aanleg mogelijk. De weg naar de ontwikkeling van een warmtenet is een langer en zorgvuldig traject. Als het gaat gebeuren, zal het nog zeker acht jaar duren voor het zover is.

Energieneutraal

De gemeente Barneveld wil in 2050 een energieneutrale gemeente zijn. Het doel: onze energie duurzaam opwekken en geen gebruik van aardgas meer. Per dorp en kern wordt bekeken, wat de beste oplossing is. Dit staat beschreven in de Barneveldse Warmtevisie.

Meer over de Warmtevisie

Samen energiezuiniger

Welke oplossing we ook kiezen in plaats van aardgas: isoleren en energie besparen leveren altijd winst op, ook voor jouw portemonnee. Ook jij kunt zuiniger zijn met je energieverbruik!

Zelf energie besparen